Home » ANBI

ANBI

ANBI

Wij zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 74877143

ANBI-eisen

De overheid verlangt (vanaf 1 januari 2014) dat tenminste het volgende via internet wordt gepubliceerd: 

Naam van de stichting/vereniging:  Stichting Oosterfaantje

De contactgegevens:

 • www.oosterfaantje.nl
 • info@oosterfaantje.nl
 • Statutair adres: Rijsoortstraat 33, 2729 GA Zoetermeer
 • Bezoekadres: Wattstraat 26B, 2723 RC Zoetermeer
 • RSIN nummer 860058979

Bestuur:

Het bestuur van SO bestaat altijd uit tenminste vijf personen, te weten een voorzitter, een secretaris en een penningmeester en twee leden algemene zaken. Namen van de eerste drie liggen vast bij de notaris.

 • Voorzitter: Trudy  Aarden, Zoetermeer
 • Secretaris: Carmen van Haaften, Zoetermeer
 • Penningmeester: Angelina Verhulst, Zoetermeer

Algemene zaken:

Desiree van Schaik – Zoutenbier, Leidschendam

Melissa Hoekstra, Den Haag

Het beleidsplan:

Beleidsplan Stichting Oosterfaantje 2019-2024 (juni 2019)

Met jaarverslag in woorden en jaarverslag in cijfers.

 1. Inleiding: 

Stichting Oosterfaantje is op 20 mei 2019 opgericht. Er is als stichting dus geen verleden. Dit beleidsplan is het eerste in een hopelijke lange reeks. Voorheen werkte de Voedselgroep Oosterfaantje  (vanaf 2004) eigenlijk al zoals de stichting wil gaan werken. Daarom voegen we een verslag van activiteiten toe van de afgelopen twee jaren van de voedselgroep. Strikt genomen klopt dit niet, maar het geeft een duidelijk beeld van de toekomstplannen.

Waarom is deze stichting een aanvulling op alle bestaande hulp die geboden wordt? Een vraag die wij ons steeds zullen moeten stellen, om geen dubbel werk te gaan verrichten en daardoor misschien zelf extra geld op te maken.

Wij constateren dat de mensen die bij ons komen, niet of nauwelijks in de reguliere hulp terecht komen. Uit een aantal diepte interviews ( Gehouden door Radar Amsterdam) blijkt dat mensen teleurgesteld zijn in de reguliere hulpverlening, omdat daar altijd een tijdsplaatje aan vast zit, óf omdat mensen niet alles op een rijtje kunnen krijgen, óf omdat er complexe zorgen zijn, óf omdat ze bang zijn fouten te maken en daardoor gekort te worden op uitkeringen óf zelfs bang voor uit huis plaatsing van kinderen. Wij beseffen dat gemeente ambtenaren nu eenmaal gebonden zijn aan hun uren, maar daarbij weten we uit ervaring dat het niet werkt, voor sommige mensen, om in een bepaalde tijd te vertellen wat hen schort. SO kan daarin laagdrempelig én flexibel zijn. Laagdrempelig omdat de vrijwilligers van SO allen zelf te maken hebben gehad, of nog te maken hebben, met armoede; flexibel omdat we werken met veel vrijwilligers. We kunnen ook snel werken.

Een gezin dat vandaag geen eten in huis heeft, kan vandaag bij ons voedsel komen halen. Ze hoeven daarvoor niet te wachten tot er een aanvraag is ingediend en goedgekeurd.

 1. Doelstelling van Stichting Oosterfaantje:

Stichting Oosterfaantje (SO) stelt zich de volgende doelen(uitwerking- zie onder):

 • Het verstrekken van vers voedsel aan mensen die leven van een minimum netto inkomen, maar die nét boven de grens van de voedselbank zitten
 • Het verzamelen van vers voedsel dat anders verspild zou zijn, omdat het óf tegen de datum van verkoop aanzit óf omdat er een overproductie is.
 • Het voorlichting geven over gezond koken en eten en bewegen
 • Het aanvragen van subsidies bij gemeente en fondsen, om de bus te kunnen betalen waarmee voedsel wordt opgehaald én een ruimte van waaruit gewerkt kan worden
 • Het ontwikkelen van activiteiten die erop gericht zijn, mensen uit de armoedeval te krijgen naar zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie

Korte uitwerking van de doelen:

 1. Omdat mensen die in armoede leven statistisch gezien vaak ongezond eten en snel grijpen naar goedkope snacks, willen wij juist deze doelgroep verse producten aanbieden: fruit/groente/zuivel/brood/vlees. Vanuit het verleden weten mensen uit de doelgroep de SO te vinden op facebook. De reclame gaat van mond tot mond en er is steeds een groep van rond de 200 gezinnen, 700 personen totaal, die aankloppen bij SO. Als mensen uit hun financiële zorgen zijn, stoppen ze meestal vanzelf met het halen van de tassen. Een aantal van hen werkt nu mee als vrijwilliger.
 2. Er zijn een aantal supermarkten die dagelijks hun ‘tegen de aankoopdatum’ producten aan SO schenken, zodat ook dagelijks uitgedeeld kan worden. Verder geeft Hello Fresh sinds 2018 wekelijks overgebleven pakketten en soms ook onverpakte overgebleven ingrediënten. Daarnaast zijn er een aantal boeren in de omstreken van Zoetermeer die aardappels en andere producten die bij hen overblijven, aanbieden.
 3. Omdat gezond eten niet een intrinsieke gewoonte is voor veel mensen, geeft SO voorlichting daarover.
 4. In 2019 werkt SO nog vanuit het woonhuis van de initiatiefnemers én rijden ze met eigen auto’s. De SO zal zich gaan inspannen om een eigen ruimte te krijgen én een eigen vervoermiddel.

Punt 5 spreekt voor zich, zie onze ‘plannen’.

Plannen voor de komende jaren:

2019     Opbouwfase.

Plan

realisatie

Uitdelen van voedsel

Al sinds 2004

Ophalen voedsel

Al sinds 2004

Extra acties bij winkels

Zomer/kerst

Zomer BBQ

Augustus 2019

Voedselgroep wordt Stichting

20 mei 2019

Website de lucht in www.oosterfaantje.nl

Juni 2019

Aanvragen van ANBI status

Bij dezen

Aanvragen van subsidie bij de gemeente

Juli 2019

Aanschaf van eigen busje

Juni 2019/met lening

Oriënteren op eigen ruimte

Mei/december 2019

Voorbereiden van uitbreiding met workshops

Juli/december 2019

Oriënteren op meer koelgelegenheid

Juli/december 2019

Vrijwilligers stimuleren om mee te denken over geldmiddelen voor SO

Juli/december 2019

2020     Aanvang uitbreiding

Plan

realisatie

Uitdelen van voedsel

V

Ophalen voedsel

V

Extra acties bij winkels

V

Zomer BBQ

V

Beweeg je gezond, zonder centen

Januari

Elke week een maaltijd met de gekregen ingrediënten voor 40 personen

Zodra ruimte is gevonden

Workshop, elke week ‘Koken wat de tas schaft’

idem

Aanbieden van koffie/thee en praatje tijdens de uitdeeluren

idem

Bulk voorraad aanleggen, om ook noodpakketten samen te stellen

idem

Aanbieden van ruimtes tijden de uitdeeluren aan schuldhulpmaatjes

idem

Dagbesteding/ vrijwilligerswerk aanbieden

idem

Kinderactiviteiten ontwikkelen in het kader: speel meer buiten

Idem

Zomervakantie voor 5 moeders met kinderen naar Erica

Augustus 2020

2021-2024 Consolideren van de afgelopen jaren en uitbreiden met wat in die jaren nodig zal zijn voor deze doelgroep. Altijd zal de nadruk blijven liggen op het uitdelen van voedsel dat anders verspild zou zijn.

Samenwerking met andere organisaties

De afgelopen jaren heeft de voedselgroep steeds samengewerkt met de organisaties die werkzaam zijn in de wijk Oosterheem, te weten: Perron 1 (voorheen 28)- het ter beschikking stellen van ruimte om te vergaderen- met het daar uitdelen van voedsel en de hulp bij het aanvragen van een wijkhuis in 2016,

Stichting Mooi- met de buurtfora en met de aanvraag voor een wijkhuis,

de Oosterkerk en Perron Oosterheem- met het meehelpen met de kinderkledingbeurs en Bingo, Stichting Jong- met het beschikbaar stellen van de ruimte voor de voedselgroep en het bezig houden van de jeugd,

Stichting Buurtwerk- met het overleg over de jeugd,

GGZ- met het aanvragen van noodpakketten,

Schuldhulpmaatje- met het doorverwijzen,

De Goede Woning- met de buurtfeesten,

Meve- met het uitwisselen van kennis,

Stichting Present- met de vakantietassen voor kinderen,

Kerken- zij kunnen ons soms helpen met een snelle diaconale actie in geval van nood- maar bijv. ook de aanschaf van het busje

In de toekomst willen we graag met al deze partners blijven samenwerken. Een uitbreiding zou ook Stichting Piëzo, Vluchtelingen werk en de wijkposten van Oosterheem en Palenstein,  kunnen worden.

Piëzo en Vluchtelingenwerk omdat daar mensen komen die graag een zinvolle dagbesteding willen hebben; de wijkposten omdat wij een volwaardige partner zijn.

Beloningsbeleid

Alle medewerking aan SO wordt vrijwillige gedaan op basis van onkostenvergoeding. Alles wat vrijwilligers aangeboden krijgen aan cadeaus en geld is voor de SO.