Home » ANBI

ANBI

ANBI

Wij zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 74877143

ANBI-eisen

De overheid verlangt (vanaf 1 januari 2014) dat tenminste het volgende via internet wordt gepubliceerd:

naam van de stichting/vereniging  Stichting Oosterfaantje

de contactgegevens,

www.oosterfaantje.nl

info@oosterfaantje.nl

Rijsoortstraat 33 2729 GA Zoetermeer

RSIN nummer 860058979

Bestuur:

Voorzitter Trudy van Aarden, Zoetermeer

Secretaris Carmen van haaften, Zoetermeer

Penningmeester Angelina Verhulst, Zoetermeer

 

Het beleidsplan:

Beleidsplan Stichting Oosterfaantje 2019-2024 (juni 2019)

Met jaarverslag in woorden en jaarverslag in cijfers.

 1. Inleiding: 

Stichting Oosterfaantje is op 20 mei 2019 opgericht. Er is als stichting dus geen verleden. Dit beleidsplan is het eerste in een hopelijke lange reeks. Voorheen werkte de Voedselgroep Oosterfaantje  (vanaf 2004) eigenlijk al zoals de stichting wil gaan werken. Daarom voegen we een verslag van activiteiten toe van de afgelopen twee jaren van de voedselgroep. Strikt genomen klopt dit niet, maar het geeft een duidelijk beeld van de toekomstplannen.

Waarom is deze stichting een aanvulling op alle bestaande hulp die geboden wordt? Een vraag die wij ons steeds zullen moeten stellen, om geen dubbel werk te gaan verrichten en daardoor misschien zelf extra geld op te maken.

Wij constateren dat de mensen die bij ons komen, niet of nauwelijks in de reguliere hulp terecht komen. Uit een aantal diepte interviews ( Gehouden door Radar Amsterdam) blijkt dat mensen teleurgesteld zijn in de reguliere hulpverlening, omdat daar altijd een tijdsplaatje aan vast zit, óf omdat mensen niet alles op een rijtje kunnen krijgen, óf omdat er complexe zorgen zijn, óf omdat ze bang zijn fouten te maken en daardoor gekort te worden op uitkeringen óf zelfs bang voor uit huis plaatsing van kinderen. Wij beseffen dat gemeente ambtenaren nu eenmaal gebonden zijn aan hun uren, maar daarbij weten we uit ervaring dat het niet werkt, voor sommige mensen, om in een bepaalde tijd te vertellen wat hen schort. SO kan daarin laagdrempelig én flexibel zijn. Laagdrempelig omdat de vrijwilligers van SO allen zelf te maken hebben gehad, of nog te maken hebben, met armoede; flexibel omdat we werken met veel vrijwilligers. We kunnen ook snel werken.

Een gezin dat vandaag geen eten in huis heeft, kan vandaag bij ons voedsel komen halen. Ze hoeven daarvoor niet te wachten tot er een aanvraag is ingediend en goedgekeurd.

 1. Doelstelling van Stichting Oosterfaantje:

Stichting Oosterfaantje (SO) stelt zich de volgende doelen(uitwerking- zie onder):

 • Het verstrekken van vers voedsel aan mensen die leven van een minimum netto inkomen, maar die nét boven de grens van de voedselbank zitten
 • Het verzamelen van vers voedsel dat anders verspild zou zijn, omdat het óf tegen de datum van verkoop aanzit óf omdat er een overproductie is.
 • Het voorlichting geven over gezond koken en eten en bewegen
 • Het aanvragen van subsidies bij gemeente en fondsen, om de bus te kunnen betalen waarmee voedsel wordt opgehaald én een ruimte van waaruit gewerkt kan worden
 • Het ontwikkelen van activiteiten die erop gericht zijn, mensen uit de armoedeval te krijgen naar zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie

Korte uitwerking van de doelen:

 1. Omdat mensen die in armoede leven statistisch gezien vaak ongezond eten en snel grijpen naar goedkope snacks, willen wij juist deze doelgroep verse producten aanbieden: fruit/groente/zuivel/brood/vlees. Vanuit het verleden weten mensen uit de doelgroep de SO te vinden op facebook. De reclame gaat van mond tot mond en er is steeds een groep van rond de 200 gezinnen, 700 personen totaal, die aankloppen bij SO. Als mensen uit hun financiële zorgen zijn, stoppen ze meestal vanzelf met het halen van de tassen. Een aantal van hen werkt nu mee als vrijwilliger.
 2. Er zijn een aantal supermarkten die dagelijks hun ‘tegen de aankoopdatum’ producten aan SO schenken, zodat ook dagelijks uitgedeeld kan worden. Verder geeft Hello Fresh sinds 2018 wekelijks overgebleven pakketten en soms ook onverpakte overgebleven ingrediënten. Daarnaast zijn er een aantal boeren in de omstreken van Zoetermeer die aardappels en andere producten die bij hen overblijven, aanbieden.
 3. Omdat gezond eten niet een intrinsieke gewoonte is voor veel mensen, geeft SO voorlichting daarover.
 4. In 2019 werkt SO nog vanuit het woonhuis van de initiatiefnemers én rijden ze met eigen auto’s. De SO zal zich gaan inspannen om een eigen ruimte te krijgen én een eigen vervoermiddel.

Punt 5 spreekt voor zich, zie onze ‘plannen’.

 3 Plannen voor de komende jaren:

2019     Opbouwfase.

Plan

realisatie

Uitdelen van voedsel

Al sinds 2004

Ophalen voedsel

Al sinds 2004

Extra acties bij winkels

Zomer/kerst

Zomer BBQ

Augustus 2019

Voedselgroep wordt Stichting

20 mei 2019

Website de lucht in www.oosterfaantje.nl

Juni 2019

Aanvragen van ANBI status

Bij dezen

Aanvragen van subsidie bij de gemeente

Juli 2019

Aanschaf van eigen busje

Juni 2019/met lening

Oriënteren op eigen ruimte

Mei/december 2019

Voorbereiden van uitbreiding met workshops

Juli/december 2019

Oriënteren op meer koelgelegenheid

Juli/december 2019

Vrijwilligers stimuleren om mee te denken over geldmiddelen voor SO

Juli/december 2019

2020     Aanvang uitbreiding

Plan

realisatie

Uitdelen van voedsel

V

Ophalen voedsel

V

Extra acties bij winkels

V

Zomer BBQ

V

Beweeg je gezond, zonder centen

Januari

Elke week een maaltijd met de gekregen ingrediënten voor 40 personen

Zodra ruimte is gevonden

Workshop, elke week ‘Koken wat de tas schaft’

idem

Aanbieden van koffie/thee en praatje tijdens de uitdeeluren

idem

Bulk voorraad aanleggen, om ook noodpakketten samen te stellen

idem

Aanbieden van ruimtes tijden de uitdeeluren aan schuldhulpmaatjes

idem

Dagbesteding/ vrijwilligerswerk aanbieden

idem

Kinderactiviteiten ontwikkelen in het kader: speel meer buiten

Idem

Zomervakantie voor 5 moeders met kinderen naar Erica

Augustus 2020

2021-2024 Consolideren van de afgelopen jaren en uitbreiden met wat in die jaren nodig zal zijn voor deze doelgroep. Altijd zal de nadruk blijven liggen op het uitdelen van voedsel dat anders verspild zou zijn.

 1. Samenwerking met andere organisaties

De afgelopen jaren heeft de voedselgroep steeds samengewerkt met de organisaties die werkzaam zijn in de wijk Oosterheem, te weten: Perron 1 (voorheen 28)- het ter beschikking stellen van ruimte om te vergaderen- met het daar uitdelen van voedsel en de hulp bij het aanvragen van een wijkhuis in 2016,

Stichting Mooi- met de buurtfora en met de aanvraag voor een wijkhuis,

de Oosterkerk en Perron Oosterheem- met het meehelpen met de kinderkledingbeurs en Bingo, Stichting Jong- met het beschikbaar stellen van de ruimte voor de voedselgroep en het bezig houden van de jeugd,

Stichting Buurtwerk- met het overleg over de jeugd,

GGZ- met het aanvragen van noodpakketten,

Schuldhulpmaatje- met het doorverwijzen,

De Goede Woning- met de buurtfeesten,

Meve- met het uitwisselen van kennis,

Stichting Present- met de vakantietassen voor kinderen,

Kerken- zij kunnen ons soms helpen met een snelle diaconale actie in geval van nood- maar bijv. ook de aanschaf van het busje

In de toekomst willen we graag met al deze partners blijven samenwerken. Een uitbreiding zou ook Stichting Piëzo, Vluchtelingen werk en de wijkposten van Oosterheem en Palenstein,  kunnen worden.

Piëzo en Vluchtelingenwerk omdat daar mensen komen die graag een zinvolle dagbesteding willen hebben; de wijkposten omdat wij een volwaardige partner zijn.

 1. Beloningsbeleid

Alle medewerking aan SO wordt vrijwillige gedaan op basis van onkostenvergoeding. Alles wat vrijwilligers aangeboden krijgen aan cadeaus en geld is voor de SO.

 1. Bestuur

Het bestuur van SO bestaat altijd uit tenminste drie personen, te weten een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Namen liggen vast bij de notaris.

Voorzitter: Trudy van Aarden

Secretaris: Carmen van Haaften 

Penningmeester: Angelina Verhulst

 

 1. Verslag van 2018 en 2019

Voedselgroep Oosterfaantje bestaat al sinds 2004. Begonnen met pannetjes soep en af en toe extra producten gekregen van winkeliers, worden ze nu dagelijks bevoorraad door Plus Verheul met versproducten die tegen de uiterste verkoopdatum zitten.

Dat betekent dat er dagelijks naar Benthuizen gereden wordt, daar ingeladen, thuis uitgeladen, bericht gezet op facebook en aanmeldingen een berichtje teruggestuurd.

Dat gebeurde in 2018 en 2019 elke week, zonder vakanties en zomerstops, 6 dagen in de week.

Dus 52×6= 312 keer per jaar. Er helpen gemiddeld per week 8 vrijwilligers mee bij het uitdelen.

Vijf keer per week word er voedsel uitgedeeld vanuit het woonhuis aan de Hortalijn 31 in Noordhove.

Een keer in de week mag er bij Hello Fresh gehaald worden wat daar is overgebleven. Dat wordt op vrijdag aangeboden en als er veel is ook nog op zaterdag. 52 keer dus in 2018. In mei 2019 is er vanuit Hello Fresh geëvalueerd. Met vlag en wimpel is de voedselgroep geslaagd. De onderneming is erg tevreden met hoe er uitgedeeld wordt en hoe alles afgehandeld wordt.

Alle verpakkingen die achterblijven worden dagelijks opgeruimd. Koelproducten worden in de daarvoor aangeschafte extra koelkasten geplaatst of ingevroren in de twee vrieskisten. Meer dan die koelmogelijkheden wordt niet aangepakt.

Via Facebook wordt gecommuniceerd wat er te geef is, waar en hoe laat.

Op de afgesproken tijd komen mensen, met een eigen tas, de producten halen. Soms blijven ze hangen om hun verhaal te vertellen of om vragen te stellen, soms hebben ze erge haast en gaan meteen weer weg. In weer en wind staan de mensen van SO buiten te wachten op de mensen die komen ophalen.

In 2018 zijn twee extra acties geweest, namelijk in de zomer en voor de Kerst. Bij diverse supermarkten is het winkelend publiek gevraagd om houdbare producten te kopen en die vervolgens te schenken aan SO. Op die manier hebben 100 gezinnen een extra tas gekregen.

Bij deze extra acties hebben 20 vrijwilligers meegewerkt.

Omdat we bij deze acties zichtbaar in de winkels waren, werkte het mes naar twee kanten: er zijn meer mensen die beseffen dat er extra hulp nodig is en zij geven ook op andere momenten extra producten, anderen zien dat wij hulp kunnen bieden en die kloppen verlegen aan en vertellen dat ook zij niet kunnen rondkomen.

Achter elke nieuwe aanvraag zit een verhaal van mensen en daar wordt goed naar geluisterd en soms ook even doorgevraagd naar de oorzaak van de ellende en hoe mensen zelf bezig zijn om het op te lossen. Dat doen we voorzichtig om mensen niet af te schrikken.

Vanuit de gemeente zijn in 2018/2019 meerdere keren aanvragen geweest voor noodpakketten. De mensen die dat nodig hadden zijn blijven komen, tot ze hulp kregen óf tot hun uitkering geregeld was.

Merken we dat mensen de hulp misbruiken, dan zeggen we duidelijk dat ze niet welkom zijn. In de regel wordt dat aanvaard.

Door alle contacten die er zijn, zijn er een aantal boeren in de omgeving die extra producten aanbieden. Als er mogelijkheden zijn, wordt dat ook opgehaald, maar vanuit het woonhuis én met de privé auto’s is de capaciteit klein, helaas!  Om uit te kunnen breiden is ruimte nodig en 2019 is vooral ook gebruikt om te zoeken, naast de hulp die elke dag doorgaat, naar mogelijkheden om zelf subsidie aan te kunnen vragen. Gesprekken met gemeente en politiek kwamen altijd uit op: maar jullie hebben geen status.

Daarom zijn in 2019 stappen gezet om een stichting te worden. Op 20 mei 2019 was dat een feit.

De eigen auto’s zakten door hun veren en daarom is er een tweedehands busje aangeschaft. Daarvoor heeft iemand een renteloze lening verschaft. Kerken hebben al toegezegd dat zij garant staan voor het terug betalen van de lening.

We kijken met spanning naar de komende maanden: gaat het lukken om een eigen ruimte te vinden????

 1. Overzicht financiën Stichting Oosterfaantje 20-5-2019 tot en met 31-12-2019

inkomsten

    

Contant

Voornamelijk benzinegeld

  762,00

  

bank

Voornamelijk giften en 1300,00 lening busje

4969,64

  
  

Totaal inkomsten

5731.64

 
     
     
     
     

uitgaven

    
     

Busje

Aanschaf

1300,00

  
 

Benzine

 425,02

  
 

Verzekering

 619.19

  
 

Belasting

 544.00

  
  

totaal

2888,10

 
     
     

Garagebox

  

 647,36

 
     

Aanschaf collectebussen

  

120,00

 
     
     

Oprichtingskosten

stichting

  

370,00

 

Teruggave lening

  

800,00

 
  

Totaal uitgaven

4825.46

 
     
   

Batig saldo kas/bank totaal

906,18