Home » ANBI

ANBI

ANBI

Wij zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 74877143

ANBI-eisen

De overheid verlangt (vanaf 1 januari 2014) dat tenminste het volgende via internet wordt gepubliceerd:

naam van de stichting/vereniging  Stichting Oosterfaantje

de contactgegevens,

www.oosterfaantje.nl

info@oosterfaantje.nl

Rijsoortstraat 33 2729 GA Zoetermeer

RSIN nummer 860058979

Bestuur:

Voorzitter Trudy van Aarden, Zoetermeer

Secretaris Peter Vondeling, Zoetermeer

Penningmeester Angelina Verhulst, Zoetermeer

Het beleidsplan:

Stichting Oosterfaantje ( SO) stelt zich de volgende doelen(uitwerking- zie onder):

· 1. Het verstrekken van vers voedsel aan mensen die leven van een minimum netto inkomen, maar die nét boven de grens van de voedselbank zitten

· 2. Het verzamelen van vers voedsel dat anders verspild zou zijn, omdat het óf tegen de datum van verkoop aanzit óf omdat er een overproductie is.

· 3. Het voorlichting geven over gezond koken en eten en bewegen

· 4. Het aanvragen van subsidies bij gemeente en fondsen, om de bus te kunnen betalen waarmee voedsel wordt opgehaald én een ruimte van waaruit gewerkt kan worden

· 5. Het ontwikkelen van activiteiten die erop gericht zijn, mensen uit de armoedeval te krijgen naar zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie

Het beloningsbeleid:

Alle medewerkers werken op vrijwillige basis op basis van onkostenvergoeding.

Alles wat geschonken wordt aan vrijwilligers, wordt besteed aan Stichting Oosterfaantje.

De doelstelling:

1.    Omdat mensen die in armoede leven statistisch gezien vaak ongezond eten en snel grijpen naar goedkope snacks, willen wij juist deze doelgroep verse producten aanbieden: fruit/groente/zuivel/brood/vlees. Vanuit het verleden weten mensen uit de doelgroep de SO te vinden op Facebook. De reclame gaat van mond tot mond en er is steeds een groep van rond de 200 gezinnen, 700 personen totaal, die aankloppen bij SO. Als mensen uit hun financiële zorgen zijn, stoppen ze meestal vanzelf met het halen van de tassen. Een aantal van hen werkt nu mee als vrijwilliger.

2.    Er zijn een aantal supermarkten die dagelijks hun ‘tegen de aankoopdatum’ producten aan SO schenken, zodat ook dagelijks uitgedeeld kan worden. Verder geeft Hello Fresh sinds 2018 wekelijks overgebleven pakketten en soms ook onverpakte overgebleven ingrediënten. Daarnaast zijn er een aantal boeren in de omstreken van Zoetermeer die aardappels en andere producten die bij hen overblijven, aanbieden.

3.    Omdat gezond eten niet een intrinsieke gewoonte is voor veel mensen, geeft SO voorlichting daarover.

Een verslag van de uitgeoefende activiteiten: (projecten, activiteiten fondsenwerving)

Verslag van 2018 en 2019
Voedselgroep Oosterfaantje bestaat al sinds 2004. Begonnen met pannetjes soep en af en toe extra producten
gekregen van winkeliers, worden ze nu dagelijks bevoorraad door Plus Verheul met versproducten die tegen de
uiterste verkoopdatum zitten.
Dat betekent dat er dagelijks naar Benthuizen gereden wordt, daar ingeladen, thuis uitgeladen, bericht gezet
op Facebook en aanmeldingen een berichtje teruggestuurd.
Dat gebeurde in 2018 en 2019 elke week, zonder vakanties en zomerstops, 6 dagen in de week.
Dus 52X6= 312 keer per jaar. Er helpen gemiddeld per week 8 vrijwilligers mee bij het uitdelen.
Vijf keer in de week wordt er  uitgedeeld vanuit het
woonhuis aan de Rijsoortstraat 33 in Oosterheem.
Een keer in de week mag er bij Hello Fresh gehaald worden wat daar is overgebleven. Dat wordt op vrijdag
aangeboden en als er veel is ook nog op zaterdag. 52 keer dus in 2018. In mei 2019 is er vanuit Hello Fresh
geëvalueerd. Met vlag en wimpel is de voedselgroep geslaagd. De onderneming is erg tevreden met hoe er
uitgedeeld wordt en hoe alles afgehandeld wordt.
Alle verpakkingen die achterblijven worden dagelijks opgeruimd. Koelproducten worden in de daarvoor
aangeschafte extra koelkasten geplaatst of ingevroren in de twee vrieskisten. Meer dan die koelmogelijkheden
wordt niet aangepakt.
Via Facebook wordt gecommuniceerd wat er te geef is, waar en hoe laat.
Op de afgesproken tijd komen mensen, met een eigen tas, de producten halen. Soms blijven ze hangen om hun
verhaal te vertellen of om vragen te stellen, soms hebben ze erge haast en gaan meteen weer weg. In weer en
wind staan de mensen van SO buiten te wachten op de mensen die komen ophalen.
In 2018 zijn twee extra acties geweest, namelijk in de zomer en voor de Kerst. Bij diverse supermarkten is het
winkelend publiek gevraagd om houdbare producten te kopen en die vervolgens te schenken aan SO. Op die
manier hebben 100 gezinnen een extra tas gekregen.
Bij deze extra acties hebben 20 vrijwilligers meegewerkt.
Omdat we bij deze acties zichtbaar in de winkels waren, werkte het mes naar twee kanten: er zijn meer
mensen die beseffen dat er extra hulp nodig is en zij geven ook op andere momenten extra producten, anderen
zien dat wij hulp kunnen bieden en die kloppen verlegen aan en vertellen dat ook zij niet kunnen rondkomen.
Achter elke nieuwe aanvraag zit een verhaal van mensen en daar wordt goed naar geluisterd en soms ook even
doorgevraagd naar de oorzaak van de ellende en hoe mensen zelf bezig zijn om het op te lossen. Dat doen we
voorzichtig om mensen niet af te schrikken.
Vanuit de gemeente zijn in 2018/2019 meerdere keren aanvragen geweest voor noodpakketten. De mensen
die dat nodig hadden zijn blijven komen, tot ze hulp kregen óf tot hun uitkering geregeld was.
Merken we dat mensen de hulp misbruiken, dan zeggen we duidelijk dat ze niet welkom zijn. In de regel wordt
dat aanvaard.
Door alle contacten die er zijn, zijn er een aantal boeren in de omgeving die extra producten aanbieden. Als er
mogelijkheden zijn, wordt dat ook opgehaald, maar vanuit het woonhuis én met de privé auto’s is de capaciteit
klein, helaas! Om uit te kunnen breiden is ruimte nodig en 2019 is vooral ook gebruikt om te zoeken, naast de
hulp die elke dag doorgaat, naar mogelijkheden om zelf subsidie aan te kunnen vragen. Gesprekken met
gemeente en politiek kwamen altijd uit op: maar jullie hebben geen status.
Daarom zijn in 2019 stappen gezet om een stichting te worden. Op 20 mei 2019 was dat een feit.
De eigen auto’s zakten door hun veren en daarom is er een tweedehands busje aangeschaft. Daarvoor heeft
iemand een renteloze lening verschaft. Kerken hebben al toegezegd dat zij garant staan voor het terug betalen
van de lening.
We kijken met spanning naar de komende maanden: gaat het lukken om een eigen ruimte te vinden????

 

 

Een financiële verantwoording:  

Daar word aan gewerkt.